Konzeption 2 Sp. z o.o.

Obligacje Konzeption2
Obligacje Konzeption2
Obligacje Konzeption2

SZUKAMY INWESTORÓW / OBLIGATARIUSZY POSZKODOWANYCH PRZEZ SWOICH PEŁNOMOCNIKÓW PRAWNYCH!

Wielu Radców Prawnych / Adwokatów (w tym różne firmy windykacyjne) obiecują swoim Klientom szybkie odzyskiwanie należności od Dłużników!

W okresie zapaści gospodarczej spowodowanej nagłym kryzysem danych branż może się okazać, że ściąganie wierzytelności od Dłużników jest mało skuteczne. Co więcej może narazić Klientów takich Kancelarii na dodatkowe koszty, które tylko zwiększają kwotę spłaty.

W praktyce bowiem okazuje się, że Pełnomocnik Prawny (Kancelaria Radcy Prawnego) często wykorzystuje sytuację (okazję) trudnej sytuacji Klienta (Wierzyciela) do tego, aby opłacił dodatkowo wydatki związane z prowadzeniem spraw sądowych (w tym wynagrodzenie Pełnomocnika) bez faktycznej szansy na sukces, w postaci osiągnięcia celu odzyskania należności od Dłużnika.

Przy tym wszystkim dodatkowo istnieje olbrzymie ryzyko doprowadzenia swojego Dłużnika / Emitenta do utraty możliwości dalszego prowadzenia działalności, a w konsekwencji do jego upadłości!

To skutkuje dla Inwestora / Wierzyciela utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

Restrukturyzacja Spółki jest jedyną szansą, na odzyskanie w określonym czasie, zdolności Spółki do spłaty długu.

Na koniec bezradni Pełnomocnicy decydują się na kierowanie spraw karnych przeciwko Zarządowi (szantaż korporacyjny), który uniemożliwia kontynuowanie działań operacyjnych Spółki.

Spółka, która miałaby szansę odbudować swoje zasoby gospodarcze (przeorganizować się) zostaje dodatkowo obciążona sprawami windykacji, które to prawie zawsze jeszcze bardziej przyczyniają się do całkowitego zamrożenia aktywności biznesowej a tym samym zamykają drogę do spłaty długu.

JEŻELI ZNAJDUJESZ SIĘ W TAKIEJ SYTUACJI TO PROSZĘ PILNIE ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Formularz kontaktowy

     
    Obligacje Konzeption2
    Obligacje Konzeption2
    Obligacje Konzeption2